Voor moeders en dochters

Tijdens Persephone nemen we moeders en dochters mee op reis in het bewustzijn rondom de reis van meisje naar vrouw. Een ontmoeting met het meisje vanuit speelsheid, ontvankelijkheid en wijsheid. Om dit te voelen, ervaren, eren en bekrachtigen. Voor de meisjes om volledig zichzelf te kunnen zijn. Voor volwassen vrouwen een mooie spiegel om het innerlijk meisje te voelen, ruimte te geven en te voeden. 

Daarnaast omarmen we de fase van jonge vrouw die leert in haar kracht te staan, weet wat ze de wereld kan bieden. Een jonge vrouw die geëerd wordt voor haar kwaliteiten en talenten waardoor ze haar plek kan innemen. Een kennismaking met initiatie zoals we dit niet meer kennen in onze huidige maatschappij. Hierin hebben we als vrouwen/moeders onze verantwoordelijkheid te nemen door zelf deze stap bewust te zetten zodat we onze volgende generatie, onze dochters, hierin meenemen. 

De mythe van Persephone daagt ons uit om als moeder niet verstrikt te raken in het moederschap, om niet volledig samen te vallen met deze rol, maar om ook de vrouw in jezelf te blijven omarmen en voeden. Een gezonde balans tussen afstand en nabijheid vanuit liefde. 

Tijdens Persephone reizen we samen door het “vrouw-zijn”. We leren als meisje van de volwassen vrouw en omgekeerd. We creëren, zijn in cirkel, maken verbinding. De meisjes en meiden kunnen hun eigen ruimte innemen, vanuit hun eigen wijsheid. Hierin is ruimte voor moeders en dochters om samen te groeien en ontwikkelen en ook ieder apart.