Erica Nap – Jouw stem als poort naar waar gidsschap

Jouw stem is de heilige poort tussen jouw binnenwereld en de buitenwereld. In jouw binnenwereld leeft jouw gave, de unieke bijdrage die jij als mens, als gids te bieden hebt. Jouw lichaam en jouw stem zijn het instrument waardoor jouw gave tot expressie komt. Hoe vrij ben jij om jezelf volledig te laten horen en zien? Hoe trouw ben jij aan wat je van binnen hoort? Wat onthoud jij de wereld door je in te houden?

In deze challenge daag ik je uit om de moed te verzamelen om waar te zijn. Om je stem te laten horen, in al haar grootsheid en kwetsbaarheid, haar schoonheid en haar rauwheid, haar nabijheid en haar afstand. We openen de poort om een vrij kanaal te zijn voor het lied dat door jou heen gezongen wil worden. Weet je welkom!

Over Erica

Erica Nap richte 15 jaar geleden haar eigen school voor Vrije Zelfexpressie op. Zij maakt hierin een combinatie maakt van Stembevrijding, Vrije Dansexpressie en Verbindende Communicatie. Haar motto is: Vind het lied in je hart en zing het! Zij nodigt mensen uit diep naar binnen te voelen, naar de schoonheid en de lelijkheid, naar de volheid en de leegte, naar de waarheid en de leugen. Met haar uitnodigende houding, de veiligheid die zij biedt, de humor en de diepgang die zij brengt, brengt zij iedereen die dat wil ertoe voorbij te bewegen aan blokkades en het lied te vinden én ten gehore te brengen dat wacht op hun stem. 

www.ericanap.nl